CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SIÊU THỊ HÀNG CŨ

  • Trong vòng 07 ngày , khách hàng có quyền đổi sản phẩm khác (cấu hình cao hơn sản phẩm cũ) hoặc trả sản phẩm và lấy lại tiền với mức phí như sau:
  • Nếu sản phẩm phát sinh lỗi do nhà sản xuất: không tính phí.
  • Nếu khách hàng không hài lòng về sản phẩm: không tính phí.
  • Khách hàng có nhu cầu nâng cấp sản phẩm cao hơn: chỉ cần bù chênh lệch giá trị giữa 2 sản phẩm, ko tính phí.
  • Từ ngày thứ 08 – ngày 30, khách hàng trả hàng trừ 20% giá trị sản phẩm
  • Nếu sản phẩm phát sinh lỗi do nhà sản xuất: không tính phí.
  • Khách hàng có nhu cầu nâng cấp sản phẩm cao hơn: chỉ cần bù chênh lệch giá trị giữa 2 sản phẩm, ko tính phí.
  • Sản phẩm không phát sinh lỗi nhưng khách hàng muốn trả hàng: trừ 20% giá trị sản phẩm.

*** Các trường hợp trên được áp dụng khi không rơi vào Trường hợp 2 - Sản phẩm không được bảo hành