Cấu Hình Net 1

3,318,000₫
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm

Cấu Hình

Mainboard: Mainboard A55

Cpu: AMD A8 5600

Ram: 4 GB

PW: PW Acbel 350 

Case: case 

Nếu lên màn hình 22" nâng ram 8G